Město Kladno
Kotva
GDPR
 
 
Aktuality
Platba poplatku za školní družinu ve školním roce 2019/2020
3.1.2020

Úplata za vzdělávání ve ŠD na školní rok 2019/20 je stanovena ve výši 150,- Kč na žáka za měsíc.

Platbu ve výši 900,-- Kč (leden, únor, březen, duben, květen, červen) zašlete nejpozději do 28. 2. 2020 na účet školy č.ú. 115-7480750207/0100.

Variabilní symbol je stejný jako za první platbu. Do poznámky k platbě uvádějte celé jméno a třídu.

Zrušení ozdravného pobytu u moře
8.10.2019

Vážení rodiče,

vzhledem k malému počtu zájemců o ozdravný pobyt u moře ho paní ředitelka pro tento školní rok ZRUŠILA.

Číslo účtu pro platbu ŠD, LVVZ a ŠvP
21.9.2018

Vážení rodiče,

číslo účtu pro platbu poplatku za školní družinu (ŠD), platbu za lyžařský výcvik (LVVZ) a pro platbu školy v přírodě (ŠvP). Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol a do poznámky jméno a příjmení žáka a popis platby (ŠD, LVVZ, ŠvP).

 

č.ú. 115-7480750207/0100 u Komerční banky

 

Variabilní symbol obdrží každý žák a slouží po celou dobu jeho docházky do ZŠ.

 
 
V příštích dnech vaříme
Pondělí 13.07.2020
Polévka: 
Polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Hl. jídlo 3: 
oběd 3
Úterý 14.07.2020
Polévka: 
Polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Hl. jídlo 3: 
oběd 3
Středa 15.07.2020
Polévka: 
Polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Hl. jídlo 3: 
oběd 3
Čtvrtek 16.07.2020
Polévka: 
Polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Hl. jídlo 3: 
oběd 3
Pátek 17.07.2020
Polévka: 
Polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Hl. jídlo 3: 
oběd 3

.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Volitelné předměty 2019/2020


Nabídka - VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2019 / 2020
   
 název  vyučující
   
 7. ročník
 
Cvičení z českého jazyka CČJV Mgr. Pískačová
Seminář a praktika z přírodopisu SPřV Mgr. Hadrbolcová
Společenskovědní seminář SSvV Mgr. Kratochvílová
Bavíme se anglicky BsAV Mgr. Linz
Seminář a praktika ze zeměpisu SZeV Mgr. Šindelířová
Seminář a praktika z informatiky SInfV Mgr. Brabcová
   
 8. ročník
   
Chemický seminář a praktika SChV Mgr. Hadrbolcová
Cvičení z českého jazyka CČjV Mgr. Chabrová
Cvičení z matematiky CMV Mgr. Mlynárová
Seminář a praktika z přírodopisu SPřV Mgr. Reichlová
Společenskovědní seminář SSvV Mgr. Wontroba
Sportovní výchova SvV Mgr. Vyčítalová
 
 9. ročník  
   
Příprava k přij. zk. z českého jazyka PZČV Mgr. Pískačová
Příprava k přij. zkouškám z matematiky PZMV Mgr. Reichlová
Seminář a praktika z informatiky SInfV Mgr. Brabcová
Chemický seminář a praktika SChV Mgr. Hadrbolcová
Seminář a praktika z informatiky SInfV Ing. Šindelářová