Město Kladno
Kotva
GDPR
 
 
Aktuality
Platba poplatku za školní družinu ve školním roce 2019/2020
3.1.2020

Úplata za vzdělávání ve ŠD na školní rok 2019/20 je stanovena ve výši 150,- Kč na žáka za měsíc.

Platbu ve výši 900,-- Kč (leden, únor, březen, duben, květen, červen) zašlete nejpozději do 28. 2. 2020 na účet školy č.ú. 115-7480750207/0100.

Variabilní symbol je stejný jako za první platbu. Do poznámky k platbě uvádějte celé jméno a třídu.

Zrušení ozdravného pobytu u moře
8.10.2019

Vážení rodiče,

vzhledem k malému počtu zájemců o ozdravný pobyt u moře ho paní ředitelka pro tento školní rok ZRUŠILA.

Číslo účtu pro platbu ŠD, LVVZ a ŠvP
21.9.2018

Vážení rodiče,

číslo účtu pro platbu poplatku za školní družinu (ŠD), platbu za lyžařský výcvik (LVVZ) a pro platbu školy v přírodě (ŠvP). Při platbě vždy uvádějte variabilní symbol a do poznámky jméno a příjmení žáka a popis platby (ŠD, LVVZ, ŠvP).

 

č.ú. 115-7480750207/0100 u Komerční banky

 

Variabilní symbol obdrží každý žák a slouží po celou dobu jeho docházky do ZŠ.

 
 
V příštích dnech vaříme
Pondělí 13.07.2020
Polévka: 
Polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Hl. jídlo 3: 
oběd 3
Úterý 14.07.2020
Polévka: 
Polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Hl. jídlo 3: 
oběd 3
Středa 15.07.2020
Polévka: 
Polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Hl. jídlo 3: 
oběd 3
Čtvrtek 16.07.2020
Polévka: 
Polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Hl. jídlo 3: 
oběd 3
Pátek 17.07.2020
Polévka: 
Polévka
Hl. jídlo1: 
oběd 1
Hl. jídlo 2: 
oběd 2
Hl. jídlo 3: 
oběd 3

.

 
 
Mapa webu
A
A
A

Plán akcí


 

Roční plán ve Školní družině 2019/2020

 

 

Září

 

-        „Jak se jmenuješ?"-  zábavné soutěžní odpoledne v oddělení, soutěže zaměřené na seznámení žáků – navázání kamarádských vztahů

 

-        seznámení žáků s projektem „Cestujeme světadíly za zvířátky"

 

-        narozeniny Labyrintu – návštěva Labyrintu – střediska volného času Kladno

 

-        Zdravověda – základy poskytování první pomoci – ukázka na školním hřišti

 

Říjen

 

-        ,,Matýsek a jeho kamarádi“ – vystoupení břichomluvce Zdeňka Polacha v tělocvičně školy

 

-        „Zpívánky“ – hudební soutěž v oddělení

 

-        „Drakiáda" - soutěžní odpoledne na školním hřišti (pouštění draků)

 

-        plníme úkoly projektu

 

Listopad

 

-        „Malý požárník" -exkurze žáků ŠD – HZS Kladno

 

-        výroba drobných dárků a přání na vánoční trhy

 

-        plníme úkoly projektu

 

Prosinec

 

-        výroba dárků a přání k Vánocům

 

-        účast na celoškolní akci „Čertoviny"

 

-        vánoční posezení v oddělení  - vánoční zvyky a tradice

 

-        plníme úkoly projektu

 

Leden

 

-        divadelní představení v tělocvičně školy

 

-        tvořivé dílničky,,Gabčik kurzy – skládání mandal“

 

-        plníme úkoly projektu

 

Únor

 

-        diskotékové odpoledne v tělocvičně školy

 

-        „Ukaž, co umíš – souboj talentů“ – soutěžní odpoledne v tělocvičně školy

 

-        plníme úkoly projektu

 

Březen

 

-        kouzelnické, klaunské představení v tělocvičně školy

 

-        návštěva dětské herny „Beruška"

 

-        výroba drobných dárků k zápisu žáků do 1. tříd

 

-        plníme úkoly projektu

 

Duben

 

-        návštěva dopravního hřiště v Rozdělově – dopravní výchova, praktický výcvik, řešení dopravních situací

 

-        ,,Čarodějnický rej“ – slet malých čarodějnic a čarodějů na školním hřišti

 

-        plníme úkoly projektu

 

Květen

 

-        návštěva zooparku Zájezd

 

-        Policie České republiky Kladno – prezentace výcviku služební kynologie,

 

-        plníme úkoly projektu, zakončení a vyhodnocení projektu

 

Červen

 

-        oslavy Dne dětí – zábavné soutěžní odpoledne na školním hřišti – jednotlivá stanoviště, soutěže, vyhodnocení – drobné odměny

 

-        Canisterapie – ukázka výcviku psů na školním hřišti

 

-        exkurze do „ Švestkovic zahradnictví"